nie ma człowieka, który by nie umarł - 3 refleksje na temat życia i śmierci


Zbigniew Religa
Mo­je prze­myśle­nia są pros­te: nie ma człowieka, który by nie umarł. Łącznie z pa­pieżem. Sko­ro jest to nieod­wołal­ne i nieod­wra­cal­ne, to nie ma się cze­go bać.

Janusz Leon Wiśniewski
Każdy jest prze­kona­ny, że je­go śmierć będzie końcem świata. Nie wie­rzy, że będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­go świata. 

Paulo Coelho » Weronika postanawia umrzeć
Świado­mość śmier­ci po­budza do życia.

i tego się trzymajmy!

1 komentarz: